Początki istnienia firmy Inrtopak sięgają roku 1982. Zakład zaczął istnieć w bardzo trudnym dla prywatnych firm okresie, przypadającym na okres stanu wojennego i gdyby nie wsparcie znajomych i przyjaciół którzy zainspirowali nas, pomogli finansowo w pierwszych inwestycjach a także organizacji całego przedsięwzięcia, nie moglibyśmy się rozwijać. (Tu składamy wielki ukłon w ich stronę).
Założycielem firmy była obecna współwłaścicielka Pani Lidia Paśnikowska. Motorem całego przedsięwzięcia był jej mąż Pan Andrzej Paśnikowski, który do zakładu dołączył formalnie dwa lata później.
Charakter i zakres działalności był bardzo zawężony i ograniczał się praktycznie do prac introligatorskich, opraw listwowych i spiralowych plakatów i kalendarzy a także produkcji na własne potrzeby spiral. To co dziś wydaje się prawie nie możliwe, za czasów „władzy ludowej” było na porządku dziennym: kalendarze produkowano niemalże przez okrągły rok. Głównymi zleceniodawcami były wówczas duże państwowe zakłady graficzne z Lublina i Warszawy, oraz współpracujące z nimi firmy. Początkowo do prowadzenia całej działalności wystarczało jedno pomieszczenie o powierzchni 15 m2 w domku „bliźniaku” znajomych oraz jeden pracownik. Z czasem przybywało zleceń i zaczęto zajmować kolejne pomieszczenia, zatrudniać kolejnych pracowników, zaczęło brakować przestrzeni. Zaszła potrzeba przeniesienia produkcji do większego lokalu. Zbiegło to się w czasie z dużymi zmianami politycznymi i gospodarczymi w kraju.
Wraz ze zmianą ustroju i otwarciem się nowych perspektyw rozwoju firma przeniosła się do nowo wybudowanej siedziby przy ulicy Podchorążych, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Nowe miejsce, nowy budynek, nowe możliwości, nowe wyzwania, nowe dziedziny działalności. Jednym słowem dużo nowości pojawiło się wraz z przeprowadzką w 1991 roku. Przede wszystkim postawiono na opakowania tekturowe. Były one, jak się później okazało, przez długi czas głównym kierunkiem produkcji. Rozpoczęcie produkcji wymagało poważnych inwestycji. Należało nawiązać nowe kontakty handlowe, zatrudnić nowych pracowników, zebrać niezbędne doświadczenie, kupić specjalistyczne maszyny, a gdy te nie wystarczały - stworzyć nowe przyrządy i narzędzia ułatwiające pracę. Niektóre z tych „wynalazków” okazały się w późniejszym czasie bardzo udane i pozwoliły na udoskonalenie procesu produkcji. Gdy udało się przezwyciężyć początkowe trudności zaczął się dość dynamiczny rozwój. Trudności jakie sprawiał zakupu oprzyrządowania do produkcji opakowań stworzył potrzebę zbudowania nowego działu – działu konstrukcyjnego. Zajęto się tam projektowaniem i produkcją wykrojników. Początkowo produkcja prowadzona była tylko na własne potrzeby. Obecnie jest to jedna z głównych gałęzi produkcyjnych, pozwalająca na sprzedaż tego rodzaju urządzeń innym firmom.
Kolejne etapy rozwoju firmy wiązały się z kolejnymi inwestycjami pozwalającymi na rozszerzenie oferty i lepsze dopasowanie jej do potrzeb rynku. Zakupiono i stworzono nowe maszyny i oprócz samej produkcji opakowań wprowadzono również usługi tłoczenia złocenia, kaszerowania.
Lata zdobywania doświadczeń i udoskonalania metod produkcji, pozwoliły firmie Intropak na wypracowanie bardzo wysokiej jakości oferowanych wyrobów i usług. Obecnie możemy zaoferować państwu szeroki wachlarz usług wypełniających lukę w przemyśle poligraficznym. Szczegółowa oferta.

Obecnie wyróżnić można trzy zasadnicze działy:
  1. część produkcyjna - sztancowanie, cięcie, tłoczenie, złocenie, wstępna obróbka,
  2. część introligatorska - klejenie, kaszerowanie, bigowanie, oprawy, wykończenia,
  3. część konstrukcyjna - projektowanie i produkcja wykrojników.

Wszystkie działy są w stanie ciągłego rozwoju. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju nowinki techniczne i nowe trendy. W sposób kreatywny podchodzimy do trudnych tematów i proponujemy oryginalne rozwiązania.
Żeby zapoznać się z naszą pełną ofertą i możliwościami firmy do odwiedzenia naszej siedziby na ulicę Podchorążych 13. (zobacz mapę)